Mijn werkervaring

Manager, projectleider, communicatie adviseur

In mijn CV staan al mijn functies en taken vermeld. Op deze profiel pagina is het vooral de bedoeling te vertellen hoe naar mijn mening de invulling van mijn rol als manager, projectleider en communicatie adviseur er uit ziet.

Management ervaring

Als multi disciplinaire Marketing Communicatie manager breng ik een ruime ervaring mee in het opstellen van strategisch en operationele plannen, het voeren van campagnes en projectleiding. Tevens ben ik in het bezit van mijn LEAN certificaat.

Als manager bij Agis Zorgverzekeringen heb ik een team van 32 medewerkers aangestuurd. Persoonlijk ligt mijn voorkeur bij een functie met een kleiner team waar je ook inhoudelijk met je vakgebied bezig kan zijn. De combinatie van denken en doen spreekt mij het meeste aan. Het mooiste wat je als manager kan bereiken is een team dat gezamenlijk een doel nastreeft en de ruimte voelt om je als manager aan het denken te zetten.

Projectleider

Naast mijn werk als afdelingsmanager heb ik veel ervaring als projectleider. Zo was de eerste opdracht van het communicatie team van Agis Zorgverzekeringen om het merk Agis in de markt gezet. Een merk met een sociaal hart dat vanuit een centrale positionering consequent werd doorvertaald in de marketing communicatie campagnes.

In een latere face heb ik binnen Agis als één van de projectleiders meegewerkt aan het project Klantprocessen 3.0 wat als doel had de processen te digitaliseren. Als projectleider was het voor mij de uitdaging om de balans te zoeken tussen het scrumteam, de opdrachtgever en de inhoudelijke experts.

Als projectleider is het belangrijk draagvlak te creëren. Een duidelijk projectplan draagt daaraan zeker bij. Het is wat mij betreft vooral belangrijk om in de startfase veel tijd te besteden aan het transparant beschrijven van de opdracht, de projectkaders, de beslismomenten, de projectplanning en de projectinrichting. Dat geeft focus aan het project. Het is daarnaast vooral ook leuk om van een projectgroep een echt team te maken. Ook dat zorgt voor draagvlak.

Communicatie adviseur

Inmiddels ben ik een adviseur met een ruime ervaring in het bedenken van communicatie en marketing campagnes, campagnemanagement en het (laten) uitvoeren van onderzoek. Een campagne begint voor mij met een duidelijke missie van de organisatie, het vertalen van de missie naar organisatie doelen en vervolgens naar een marketing communicatie plan. Een rode draad in de campagne geeft focus waardoor de invulling naar online en offline communicatie middelen vaak effectiever is. Uiteraard moet je middelen mix wel passen bij je doelen en doelgroep. Draagvlak is uiteindelijk het meest bepalend voor je succes als communicatie adviseur. Uiteraard moet de kwaliteit van je werk goed zijn en heb je nagedacht over de effectiviteit van je communicatieplan. Maar zorg er vooral voor dat het uitvoerende campagne team en het management team achter de gekozen communicatielijn staat.

 

CV Mariëtte Sijnhorst Jonker, 2017

Share