Vrijwilligerswerk: Voorzitter en communicatie adviseur van een stichting

Na mijn vertrek bij Achmea begin 2015 ben ik begonnen aan een heroriëntatie op mijn carrière. Deze heroriëntatie is door mij ingevuld door middel van netwerkgesprekken in de branches zorg, onderwijs, cultuur en natuur. Deze gesprekken zijn mooi te combineren met mijn vrijwilligerswerk. Als bestuursvoorzitter van de Stichting Ideële Advisering (Stidad), maak ik regelmatig kennis met nieuwe relaties en klanten. Stidad is een stichting die advies geeft aan organisaties met een maatschappelijk doel. De stichting draait geheel op niet betaalde vrijwilligers, allen ervaren adviseurs op hun eigen vakgebied. Op deze pagina is het mijn bedoeling meer te vertellen over de projecten die door mij voor Stidad zijn opgepakt.

Stichting Ideële Advisering (Stidad): Mini seminar om relatie met het netwerk te verdiepen

De eerste opdracht die we onszelf als nieuw bestuur hebben gegeven begin 2015 is het verder professionaliseren van de Stichting Ideële Advisering. Samen met mijn bestuursleden hebben we een missie vastgesteld en een vertaling gemaakt naar behoud en wervingsdoelen. Mijn bijdrage was het maken van een communicatieplan om deze doelen naar activiteiten te concretiseren. Daarbij lag de nadruk op meer aandacht voor de eigen relaties met een behoudsplan. Inmiddels heeft Stidad jaarlijks een mini seminar waarvoor alle relaties worden uitgenodigd. Ons laatste seminar had als thema Sociaal Ondernemen. Een gemeenteraadslid uit Utrecht heeft de introductie op het thema gegeven en de coördinator van Dress for Success heeft haar case als sociaal ondernemer besproken. Het resultaat is een verbetering van het contact met relaties met als gevolg meer herhaal opdrachten.

Patiënten Gehandicapten Organisaties support: Workshop: hoe maak je een communicatieplan.

PGO support begeleidde een groep van zeven projectleiders. Elke projectleider had als doel voor hun eigen patiënten organisatie een kwaliteitsinstrument te ontwikkelen. Aan het eind van de ontwikkelfase hadden de projectleiders behoefte aan een informatie voor het maken van een bijpassend communicatieplan. Op verzoek van PGO support is een workshop gehouden voor de zeven projectleiders. Naast het presenteren van een standaard communicatieplan,  is de case van één van de patiëntenorganisaties besproken om de theorie direct te vertalen naar de praktijk. Naar aanleiding van deze case bespreking heeft de betreffende patiëntenorganisatie haar communicatieplan aangepast maar vooral ook de fasering van de uitrol van het kwaliteitsinstrument drastisch veranderd.

Hospice Kromme Rijnstreek: Verbeteren van processen

Hospice Kromme RijnstreekHet hospice had een vragenlijst onder vrijwilligers van het hospice gehouden. De coördinatoren van het hospice wilden de verbeterpunten verder uitwerken en draagvlak voor de oplossingen creëren bij de 100 vrijwilligers. De opdracht was om de verbeterpunten verder uit te diepen, suggesties aan te dragen voor oplossingen en draagvlak te organiseren. In een brainstormsessie met een selectie van vrijwilligers en verpleegkundigen zijn de resultaten van het onderzoek besproken en uitgediept. De oplossingen zijn door Stidad verder uitgewerkt in een naslag werk. Vervolgens hebben we een zaal ingericht met de oplossingen en mogelijkheden om aan te vullen. Alle 100 vrijwilligers hebben de uitnodiging gekregen om langs te lopen en zijn/haar bijdrage te leveren aan de oplossing. De coördinatoren waren tevreden over het resultaat en zijn de oplossingen aan het doorvoeren.

Theater aan de Slinger in Houten: Wervingsplan

Theater aan de SlingerHet theater was bezig met een verbouwing waardoor er ruimte ontstond voor een filmzaal. Als tegenprestatie voor het lenen van de foyer van het theater voor een seminar van Stidad, is een communicatieplan geschreven voor het werven van “fans van het filmhuis”. In overleg met de vaste medewerkers van het theater is een thema gekozen (Wall of Fame in het filmhuis) met als doel het werven van voldoende donateurs om de exploitatie van het filmhuis kloppend te maken. Het filmhuis is inmiddels geopend.

Patiëntenvereniging Reuk en Smaakstoornis: Missie, doelen vaststellen en vertalen naar een communicatieplan

De voorzitter van de patiëntenvereniging had vragen omtrent het bestaansrecht van de vereniging en behoefte aan een communicatieplan voor de komende 2 jaar. Het leek verstandig om eerst de missie en verenigingsdoelen vast te stellen met de bestuursleden van de vereniging. Om vervolgens gezamenlijk invulling te geven aan het communicatieplan. Vanuit Stidad is voorgesteld om in een brainstorm sessie de missie en doelen scherp te stellen. Om vervolgens in een interactieve sessie een communicatie format te bespreken engezamenlijk te schrijven.  De eindredactie lag bij Stidad. Naast het communicatieplan is uiteindelijk ook een planning gemaakt. Resultaat: het bestuur heeft met veel nieuwe energie het merk opnieuw neergezet inclusief een nieuwe huisstijl. Het communicatieplan (o.a. een totaal vernieuwde website en een prachtig magazine) wordt stap voor stap uitgerold. Het leden aantal is inmiddels gestegen. Zie ook de case beschrijving op de website van Stidad.

Share